Promotic

Předkonfigurace "Okno s klávesnicí pro zadání alfanumerických hodnot"

Okno obsahuje klávesnici pro zadání alfanumerických hodnot (hodnoty obsahující písmena i čísla). Vhodné použití pro dotykový display.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Klávesnice".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Alfanumerická a funkční tlačítka (objekt PmgButton) v události onButtonUp umožňují změny na displeji výsledku (v objektu PmgString).
V události onPanelStartEnd je načtena vstupní hodnota argumentu do displeje (PmgString). V události onPanelStopEnd po stisknutí tlačítka "OK" je hodnota z PmgString vrácena zpět objektu, který metodu CreateView zavolal.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "KeybAlfaNum"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Příklad:
Vstupní hodnota proměnné sTxt bude zobrazena v Pmg objektu okna. Do proměnné sVal bude vrácena editovaná hodnota.
Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("KeybAlfaNum=" + ev.ReturnValue);
}
}

var sTxt = "Text 1";
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/KeybAlfaNum", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = sTxt;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r.o.