Promotic

Předkonfigurace "PmaReport - Z PmaDatabase do tabulky rozdělené na stránky"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Sestava (PmaReport)".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Vytvoří objekt PmaReport, který je napojen na soubor vzoru RepCycTable.htm (v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem sestavy") umístěný v systému PROMOTIC ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report. V události onReportRequest jsou metodou PmaDatabase.GetArray načteny do pole data z tabulky databáze. Pole dat, nadpis, počet řádků tabulky na první (a další) stránce (případně pole názvu sloupců) je pomocí příkazů SetKeyValue předáno souboru vzoru, který tyto vlastnosti nastaví a zobrazí pole dat.

Pokud žádný ze vzorů funkčně nebo graficky nevyhovuje potřebám aplikace, pak lze některý zkopírovat do aplikace PROMOTIC a tam ho podle potřeby upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PmaReportDb"
Nadpis tabulkového protokoluzáhlaví sestavy (přednastaveno)Tabulka dat z tabulky databáze
Zdroj názvů sloupců
Bez názvů sloupců (přednastaveno) - Tato volba zobrazí pouze data bez názvů sloupců
Názvy sloupců jsou zadány samostatně - Tato volba je vhodná, pokud požádujeme vlastní pojmenování sloupců
Názvy sloupců jsou součásí pole dat - Tato volba je vhodná, pokud v poli zdrojových dat jsou na prvním řádku názvy sloupců
Cesta k objektu PmaDatabaseRelativní nebo absolutní cesta k objektu PmaDatabase.
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Příklad na otevření objektu PmaReport:
Voláno v události onButtonUp objektu PmgButton. Objekt bude otevřen jako samostatné okno.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(null, "/PmaReportDb", "", "target:_blank;").Open();
Příklad na tisk objektu PmaReport:
Voláno v události onButtonUp objektu PmgButton. Příklad je funkční pouze v lokální aplikaci. Pokud má tisk fungovat i na Web klientovi, pak metoda SaveToString musí být volána v metodě obrazu na serveru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sReport = pMe.Pm("/PmaReportDb").SaveToString("");
Pm.PrintHtmlPage(sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice