Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmCommData (Dane komunikacji)

Opis:
Patrz: PmCommData - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą przy pomocy danej komunikacji odczytywane i/lub zapisywane.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt PmCommData można ulokować wyłącznie w obiekcie PmComm (jeżeli dany protokół wspiera stosowanie obiektu PmCommData) W obiekcie PmComm może się znajdować kilka obiektów PmCommData.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
AutoSendEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji
Count Ilość zmiennych w obiekcie
GetCount Zwraca ilość transmisji
GetSpecParam Zwraca niektóre wartości w konfiguratorze Parametry specjalne
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych w tym obiekcie
Item Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
LastErr Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej
LastTextErr Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości
Refresh Odczyt wszystkich wartości grupy danych
SetSpecParam Ustawia niektóre wartości w konfiguratorze Parametry specjalne
UpdateEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRate Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Zdarzenia:
onDataReceive Jest wywołane po odczytu danych z komunikacji
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów grupy danych komunikacyjnych
Dane Definicja danych grupy komunikacyjnej
Lista podobiektów:
Var(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtComm Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmCommData
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice