Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - wlaściwość obiektu PmCommData

Opis:
Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej.
Składnia:
LastErr As Long
Wołanie:
n = oCommData.LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartości patrz opis zdarzenia PmCommMsg.onEndOfTransfer. Do uzyskania tekstowego opisu błędu ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej służy właściwość LastTextErr tego obiektu. Kumulowaną ilość błędów można sprawdzić przy pomocy metody PmCommData.GetCount lub PmComm.GetCount (odpowiednie sprwawdzenie niepoprawnej komunikacji).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice