Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCount - metoda obiektu PmCommData

Opis:
Stwierdzi ilość transmisji tego obiektu
Składnia:
GetCount(nType As Long) As Long
Wołanie:
n = oCommData.GetCount(nType)
Parametry:
nType(Long) Określa transmisje, których ilość chcemy stwierdzić:
0 - Ilość wszystkich transmisji (poprawnych i niepomyślnych) w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji (suma typu 1 i 2)
1 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji
2 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji w tym obiekcie od uruchomienia aplikacji
3 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji w tym obiekcie. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji.
10 - Ilość wszystkich transmisji do odczytu danych (poprawnych i niepomyślnych) od uruchomienia aplikacji (suma typu 11 oraz 12)
11 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji do odczytu danych od uruchomienia aplikacji
12 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji do odczytu danych od uruchomienia aplikacji
13 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji do odczytu danych. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji.
20 - Ilość wszystkich transmisji do zapisu danych (poprawnych i niepomyślnych) od uruchomienia aplikacji (suma typu 21 oraz 22)
21 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji do zapisu danych od uruchomienia aplikacji
22 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji do zapisu danych od uruchomienia aplikacji
23 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji do zapisu danych. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji.
Notatka:
Pod pojęciem "transmisja" jest w tym miejscu rozumiana czynność, która zostanie zakończona wywołaniem zdarzenia onDataReceive. Jeżeli w parametrach łącza szeregowego (lub w parametrach Ethernetu) konfigurator Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji jest większe niż 1, wtedy przy błędzie wiadomość zostaje powtórzona kilkakrotnie, lecz z punktu widzenia niniejszej statystyki chodzi zawsze tylko o 1 transmisję.
Przykład:
Jeżeli w danym obiekcie 5x za sobą dojdzie do błędu komunikacji, wtedy ostrzeż (np. wywołaj alarm, itd.)
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If oCommData.GetCount(3) > 5 Then
  'Akcja dla ostrzeżenia niepoprawnego działania komunikacji
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice