Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Refresh - metoda obiektu PmCommData

Opis:
Umożliwia odczyt (odświeżenie) wszystkich wartości grupy danych zdefiniowanych w zakładce Dane oraz danych zarejestrowanych do tego obiektu przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm.
Składnia:
Refresh As Boolean
Wołanie:
oCommData.Refresh
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Metoda Refresh jest operacją asynchroniczną, tzn. po zakończeniu tej metody dane nie muszą zostać jeszcze odświeżone. Metoda tylko spowoduje, że rozpocznie się transmisja danych i po zakończeniu transmisji zostanie wywołane zdarzenie onDataReceive.

Jeżeli konfigurator Odświeżanie danych zezwolone jest zaznaczony, to nie jest konieczne wywoływanie metody Refresh, ponieważ wtedy dane są "odczytywane" automatycznie. Metodę jednak można wywołać nawet jeżeli ten konfigurator jest zaznaczony - wtedy niniejsza metoda przesunie period automatycznej transmisji i jedna transmisja zostanie zaraz wykonana.

 
Niniejszą metodę można wywołać także z INFO systemu, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie PmRoot > Uprawnienia > InfoEdit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice