Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetSpecParam - metoda obiektu PmCommData

Opis:
Metoda umożliwia odczytanie niektórych wartości, które są ustawiane w konfiguratorze PmCommData > Parametry > Parametry specjalne.
Składnia:
GetSpecParam(sParam As String) As Variant
Wołanie:
val = oCommData.GetSpecParam(sParam)
Parametry:
sParam(String) Nazwa parametru.
"SlaveAddr" - Domyślny adres PLC. Wartością parametru jest numer PLC (miernika, urządzenia ..).

Ten parametr można zastosować w driverze komunikacyjnym: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS oraz PmFatek.

Wartość zwrotna:
Wartość parametru sParam.
Patrz również:
Przykład:
Stwierdzi adres sterownika PLC
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim val
val = oCommData.GetSpecParam("SlaveAddr")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice