Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoSendEnabled - wlaściwość obiektu PmCommData

Opis:
Zezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji.
Składnia:
AutoSendEnabled As Boolean
Wołanie:
oCommData.AutoSendEnabled = true
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" niniejszego obiektu.
 
Jeżeli wartość właściwości jest true, wtedy podczas jakiegokolwiek zapisu do zmiennej wartość tej zmiennej zaraz zostanie przesłana po komunikacji (przy zapisie do danych zdefiniowanych w zakładce Dane i przy zapisie do danych w obiekcie PmData zawierające ExtComm).
 
- Dla niektórych typów komunikacji funkcjonalność przesyłania jest zabroniona (np. dla drivera PmIEC8705, kiedy dane są transmitowane dopiero na wymóg drugiej strony).
- Jeżeli jest wykonywany równoczesny zapis do kilku pozycji tego obiektu, wtedy transmisja jest wywołana dla każdej pozycji osobno!
- Wiadomości komunikacyjne do transmisji danych są automatycznie ustawione, że są wiadomościami priorytetowymi - tzn. w kolejce wiadomości oczekujących na przesył wyprzedzą wszystkie niepriorytetowe.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice