Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda obiektu PmCommData

Opis:
Zwraca tablicę wszystkich rozszerzeń danych (ExtComm obiektów) zarejestrowanych w obiekcie PmCommData (wszystkie pozycje tej grupy).
Składnia:
GetVarExtensions As Array
Wołanie:
aDataExt = oCommData.GetVarExtensions()
Przykład:
Uzyskanie tablicy referencji do wszystkich zarejestrowanych obiektów ExtComm PmCommData obiektu "/CommData" wraz z wpisem identyfikatorów każdej pozycji do INFO systemu.
Dim a, n, i
a = pMe.Pm("/CommData").GetVarExtensions()
n = UBound(a)
For i=0 To n
  Pm.Debug a(i).ItemId
Next
lub
Dim a, e
a = pMe.Pm("/CommData").GetVarExtensions()
For Each e In a
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice