Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - wlaściwość obiektu PmCommData

Opis:
Właściwość udostępnia obiekt typu Var, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w zakładce Dane.
Składnia:
Item(id As Variant) As Object
Wołanie:
Odczyt wartości:
val = oCommData.Item(id).Value
Zapis wartości:
oCommData.Item(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną albo jej nazwą (typ danych String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "a1") lub indeksem (indeksowane od 0).
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Obiekt Var obejmuje informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).

Właściwość Item (tak jak Var obiekt) jest tylko do odczytu, to znaczy, że ten obiekt nie można zmieniać, ale na przykład do właściwości Value obiektu Var jest już możliwy również zapis.

 
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość Nothing. Przy tym jest generowany globalny błąd w INFO systemie. W celu testowania istnienia zmiennej jest zatem dogodniejsze zastosowanie właściwości ItemEx.

Metoda ta udostępnia tylko zmienne (o odpowiednim rozszerzeniu danych), które zostały w tym obiekcie bezpośrednio wytworzone (jego własne). W rzeczywistości do danego obiektu mogą się zarejestrować również inne zmienne z obieków PmData, które posiadają odpowiednie rozszerzenie danych z ścieżką do tego obiektu. Do wszystkich rozszerzeń danych (własnych lub obcych) zarejestrowanych w tym obiekcie można przystępować przy pomocy metody GetVarExtensions.

Patrz również:
Przykład:
Właściwość Item zwraca odniesienie do obiektu typu Var. W tym przypadku obiekt ten posiada ważne właściwości Value oraz Quality, które można określić na przykład następująco:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oCommData, val, qual
Set oCommData = pMe.Pm("/CommData")
val = oCommData.Item(0).Value
qual = oCommData.Item(0).Quality
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice