Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetSpecParam - metoda obiektu PmCommData

Opis:
Metoda umożliwia zmienić niektóre wartości, które są ustawiane w konfiguratorze PmCommData > Parametry > Parametry specjalne.
Składnia:
SetSpecParam(sParam As String, Value As Variant) As Boolean
Wołanie:
oCommData.SetSpecParam sParam, Value
Parametry:
sParam(String) Nazwa parametru.
"SlaveAddr" - Domyślny adres PLC. Wartością parametru jest numer PLC (miernika, urządzenia ..).

Ten parametr można zastosować w driverze komunikacyjnym: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS oraz PmFatek.

Value(Variant) Wartość parametru
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Patrz również:
Przykład:
Zmiana adresu PLC na wartość 5
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCommData.SetSpecParam "SlaveAddr", 5
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice