Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmList (Fronta hodnot)

Popis:
Objekt představuje frontu hodnot.
Vlastnosti a metody:
GetCount Vrací počet hodnot ve frontě
AddHead Přidá hodnotu na začátek fronty
AddTail Přidá hodnotu na konec fronty
GetHead Vrací hodnotu ze začátku fronty
GetTail Vrací hodnotu z konce fronty
RemoveHead Odstraní hodnotu ze začátku fronty
RemoveTail Odstraní hodnotu z konce fronty
SaveToArray Vrací 1-rozměrné pole fronty hodnot
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody Pm.CreatePmList.
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy.
 
Hodnoty v tomto objektu tvoří frontu a přímý přístup je jen ze začátku (Head) nebo z konce (Tail) fronty. Hodnoty lze do objektu:
- přidávat: AddHead, AddTail
- číst: GetHead, GetTail

Porovnání objektů pro držení hodnot:

Následující typy objektů jsou určené k držení hodnot (libovolného datového typu). Každý z těchto objektů má své výhody a nevýhody a volba závisí na požadovaném používání.

PmArray: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné indexem do pole - lze tedy kdykoli přečíst jakoukoli hodnotu v tomto objektu. Čtení a nastavení hodnoty je velmi rychlé, přidávání hodnot je však pomalé.

Tento objekt je funkční pouze pro jazyk JavaScript, pro jazyk VBScript je pole v podobě datového typu Array.

PmList: Tento objekt obsahuje frontu hodnot. Přistupovat k hodnotám lze jen ze začátku nebo z konce fronty. Čtení, přidávání a ubírání ze začátku nebo z konce fronty je rychlé, nelze však přímo přistupovat k hodnotám "uvnitř" fronty.

Objekt slouží pro zpracování v podobě "zásobník" (stack, LIFO) nebo "fronta" (pipe, FIFO).

PmMap: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné svým názvem (textovým identifikátorem). Názvy těchto hodnot představují vlastnosti objektu. Výhoda je, že díky názvům je kód ve skriptu "čitelnější". Nevýhoda je, že nelze přistupovat k hodnotám v cyklu, kdy je potřeba získávat hodnoty pomocí indexu.

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice