Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmMenu (Menu)

Popis:
Lokální menu grafického prvku nebo systémové menu aplikace.
Vlastnosti a metody:
AddMenu Přidání jedné položky do menu
Poznámka:
Tento objekt je funkční i pro Web obrazy.
 
Pokud vyvolá uživatel lokální menu grafického prvku, pak dojde k vyvolání události PmiItem.onMenuFill. V této události lze naplnit objekt PmMenu (dostupný v parametru pEvent.Menu).

Poté se otevře lokální menu s naplněným obsahem.

Až si uživatel v menu zvolí položku, tak se menu uzavře a zavolá se událost PmiItem.onMenuSelect. V této události lze zjistit jaká položka menu byla zvolena a lze podle toho provést příslušnou akci.

 
Způsoby vyvolání lokálního menu prvku:
- Pokud uživatel klikne pravým tlačítkem myši nad grafickým prvkem.
- Pokud je nastaven konfigurátor Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši, pak kliknutím i levým tlačítkem myši nebo stiskem klávesy mezera.
- Skriptově pomocí metody ShowMenu (pro speciální případy).
 
Systémové menu aplikace funguje podobně. Vyvolá se však v aplikaci klávesou Alt-mezerník nebo kliknutím myši na ikonu aplikace. Následně se pak vyvolají události PmRoot.onSystemMenuFill a PmRoot.onSystemMenuSelect.
 
To, že se lokální menu grafického prvku vytváří skriptem v okamžiku vyvolání menu znamená, že lokální menu může mít při každém vyvolání jiný obsah.
 
Upozornění: Objekt PmMenu je platný pouze během zpracování události onMenuFill. Není povoleno uchovávat referenci na tento objekt pro pozdější použití.
Příklad pro VBScript:
Událost onMenuFill: Vytvoření menu se dvěma řádky.
pEvent.Menu.AddMenu "Start", "Zapnutí agregátu"
pEvent.Menu.AddMenu "Stop", "Vypnutí agregátu"
Událost onMenuSelect: Provedení příslušné akce po aktivaci položky menu uživatelem.
  Case "Start"
    pMe.PmPanel.Methods.Start
  Case "Stop"
    pMe.PmPanel.Methods.Stop
End Select
Příklad pro JavaScript:
Událost onMenuFill: Vytvoření menu se dvěma řádky.
pEvent.Menu.AddMenu("Start", "Zapnutí agregátu");
pEvent.Menu.AddMenu("Stop", "Vypnutí agregátu");
Událost onMenuSelect: Provedení příslušné akce po aktivaci položky menu uživatelem.
{
case "Start":
  pMe.PmPanel.Methods.Start();
  break;
case "Stop":
  pMe.PmPanel.Methods.Stop();
  break;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice