Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetTail - metoda objektu PmList

Popis:
Vrací hodnotu z konce fronty.
Syntaxe:
GetTail As Variant
Volání:
Value = PmList.GetTail()
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice