Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddTail - metoda objektu PmList

Popis:
Přidá hodnotu na konec fronty.
Syntaxe:
AddTail(Value As Variant)
Volání:
PmList.AddTail(Value)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota, která se má přidat do fronty.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice