Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveTail - metoda objektu PmList

Popis:
Odstraní hodnotu z konce fronty.
Syntaxe:
RemoveTail As Variant
Volání:
Value = PmList.RemoveTail()
Vrácená hodnota:
Hodnota, která byla odstraněna z fronty.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice