Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Seznam jiných objektů v systému PROMOTIC

Globální popis jiných objektů v systému PROMOTIC
Seznam objektů:
PmAction(Akce) Objekt představuje akci, která lze později vyvolat
PmArray(Pole hodnot) Objekt představuje pole hodnot
PmList(Fronta hodnot) Objekt představuje frontu hodnot
PmMap(Objekt s pojmenovanými hodnotami) Objekt s pojmenovanými hodnotami
PmForm(Formulář) Objekt představuje formulář pro zadávání hodnot
PmExpr(Vyhodnocovač JavaScript výrazu) Objekt umožňuje vyhodnocovat JavaScript výraz zadaný jako String
PmMenu(Menu) Lokální menu grafického prvku nebo systémové menu aplikace
PmDateObject(PmDateObject) Pomocný objekt pro práci s datumem a časem.
ObjectFont Objekt obsahující informace o písmu
Collection(Kolekce) Kolekce (pole, sbírka) určitých hodnot či objektů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice