Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Seznam jiných objektů v systému PROMOTIC

Globální popis jiných objektů v systému PROMOTIC
Seznam objektů:
PmAction(Akce) Objekt představuje akci, která lze později vyvolat
PmArray(Pole hodnot) Objekt představuje pole hodnot
PmList(Fronta hodnot) Objekt představuje frontu hodnot
PmMap(Objekt s pojmenovanými hodnotami) Objekt s pojmenovanými hodnotami
PmForm(Formulář) Objekt představuje formulář pro zadávání hodnot
PmMenu(Menu) Lokální menu grafického prvku nebo systémové menu aplikace
PmDateObject(PmDateObject) Pomocný objekt pro práci s datumem a časem.
ObjectFont Objekt obsahující informace o písmu
Collection(Kolekce) Kolekce (pole, sbírka) určitých hodnot či objektů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice