Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt Collection (Kolekce)

Popis:
Viz: Collection - Podrobný popis objektu
 
Objekty (PROMOTIC objekty či jiné) mohou být kolekcemi (polemi, sbírkami) určitých hodnot či objektů.
Vlastnosti a metody:
Count Počet prvků kolekce
Item prvek kolekce
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice