Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmDateObject (PmDateObject)

Popis:
Pomocný objekt pro práci s datumem a časem, zejména v JavaScript obrazech. PROMOTIC interně pracuje s datumem a časem v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (reálné číslo). Tento PmDate formát používá i většina skriptovacích metod PROMOTIC objektů. Pokud je potřeba provést nad datumem a časem složitější operaci nebo převést na zobrazitelný řetězec v požadovaném formátě, pak je výhodné z datumu a času v podobě PmDate hodnoty vytvořit pomocný PmDateObject objekt.
 
Vytvoření objektu:
var d = Pm.CreatePmDateObject(); //Vytvoří objekt s aktuálním časem
nebo
Vlastnosti a metody:
Format Získání řetězce z datumu
GetValue Vrací hodnotu R8 (VBScript hodnota) objektu PmDateObject.
SetValue Nastaví objekt PmDateObject jako výsledek konverze datové hodnoty jazyka VBScript
SetDateTime Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
GetYear Vrací celé číslo reprezentující rok
GetMonth Vrací celé číslo (1-12) reprezentující měsíc
GetWeekday Vrací celé číslo (0-6) reprezentující den v týdnu
GetDay Vrací celé číslo (1-31) reprezentující den v měsíci
GetHour Vrací celé číslo (0-23) reprezentující hodinu ve dni
GetMinute Vrací celé číslo (0-59) reprezentující minutu v hodině
GetSecond Vrací celé číslo (0-59) reprezentující sekundu v minutě
GetMillisecond Vrací celé číslo (0-999) reprezentující milisekundu v sekundě
SetYear Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
SetMonth Nastaví objekt PmDateObject na zadaný měsíc, den, ...
SetDay Nastaví objekt PmDateObject na zadaný den.
SetHour Nastaví objekt PmDateObject na zadanou hodinu, minutu, sekundu a milisekundu
SetMinute Nastaví objekt PmDateObject na zadanou minutu, sekundu a milisekundu
SetSecond Nastaví objekt PmDateObject na zadanou sekundu a milisekundu
SetMillisecond Nastaví objekt PmDateObject na zadanou milisekundu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice