Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmDateObject (PmDateObject)

Popis:
Pomocný objekt pro práci s datumem a časem, zejména v JavaScript obrazech. PROMOTIC interně pracuje s datumem a časem v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (reálné číslo). Tento PmDate formát používá i většina skriptovacích metod PROMOTIC objektů. Pokud je potřeba provést nad datumem a časem složitější operaci nebo převést na zobrazitelný řetězec v požadovaném formátě, pak je výhodné z datumu a času v podobě PmDate hodnoty vytvořit pomocný PmDateObject objekt.
 
Vytvoření objektu:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject();  //Vytvoří objekt s aktuálním časem
 
nebo
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Vlastnosti a metody:
Format Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
GetValue Vrací hodnotu R8 (VBScript hodnota) objektu PmDateObject.
SetValue Nastaví objekt PmDateObject jako výsledek konverze datové hodnoty jazyka VBScript
SetDateTime Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
GetYear Rok (celé číslo)
GetMonth Měsíc (celé číslo 1-12)
GetWeekday den v týdnu (celé číslo 0-6)
GetDay Den v měsíci (celé číslo 1-31)
GetHour Hodina dne (celé číslo 0-23)
GetMinute Minuta v hodině (celé číslo 0-59)
GetSecond Sekunda v minutě (celé číslo 0-59)
GetMillisecond Milisekunda v sekundě (celé číslo 0-999)
SetYear Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
SetMonth Nastaví objekt PmDateObject na zadaný měsíc, den, ...
SetDay Nastaví objekt PmDateObject na zadaný den.
SetHour Nastaví objekt PmDateObject na zadanou hodinu, minutu, sekundu a milisekundu
SetMinute Nastaví objekt PmDateObject na zadanou minutu, sekundu a milisekundu
SetSecond Nastaví objekt PmDateObject na zadanou sekundu a milisekundu
SetMillisecond Nastaví objekt PmDateObject na zadanou milisekundu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice