Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmMap (Objekt s pojmenovanými hodnotami)

Popis:
V tomto objektu lze skriptem přidávat a používat pojmenované hodnoty (tzn. dynamické vlastnosti).

Na začátku (po vytvoření metodou Pm.CreatePmMap) je objekt prázdný, obsahuje jen zabudované metody začínající písmeny map (např. mapLoadFromString).

Vlastnosti a metody:
Dynamické vlastnostiDynamické vlastnosti přidané projektantem ve skriptu. Názvy nesmí obsahovat prázdne mezery, speciální znaky, diakritiku, nesmí začínat číslem a nesmí začínat písmeny map.
mapGetValueAt Vrací hodnotu zadané vlastnosti objektu
mapSetValueAt Nastaví hodnotu zadané vlastnosti objektu
mapLoadFromString Vytvoří v objektu vlastnosti s danými hodnotami
mapSaveToString Uloží obsah objektu do řetězce
mapGetPropNames Vrací pole obsahující názvy všech dynamických vlastností
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody Pm.CreatePmMap.
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
- Objekt lze použít v jazyce VBScript a JavaScript.
 
Vytváření vlastnosti a nastavování hodnoty:

V tomto objektu lze (na rozdíl od jiných objektů) vytvářet nové vlastnosti se zadaným názvem a hodnotou. Nová vlastnost se vytvoří prvním zápisem. Například:

JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.xyz = 3.14;
V objektu oMap se vytvořila vlastnost "xyz" obsahující hodnotu 3.14. Dalším přiřazováním jiné hodnoty do této vlastnosti se již mění pouze hodnota této vlastnosti.

Vlastnosti lze v objektu vytvořit nebo nastavit také metodou mapLoadFromString nebo mapSetValueAt.

Upozornění: Vytvářet vlastnost pouhým přiřazením hodnoty nelze ve Web obraze, který je psán v jazyce VBScript. V tom případě lze použít metodu mapSetValueAt.

 
Čtení hodnoty vlastnosti:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = oMap.xyz;

Číst hodnotu vlastnosti lze v objektu také metodou mapGetValueAt.


Porovnání objektů pro držení hodnot:

Následující typy objektů jsou určené k držení hodnot (libovolného datového typu). Každý z těchto objektů má své výhody a nevýhody a volba závisí na požadovaném používání.

PmArray: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné indexem do pole - lze tedy kdykoli přečíst jakoukoli hodnotu v tomto objektu. Čtení a nastavení hodnoty je velmi rychlé, přidávání hodnot je však pomalé.

Tento objekt je funkční pouze pro jazyk JavaScript, pro jazyk VBScript je pole v podobě datového typu Array.

PmList: Tento objekt obsahuje frontu hodnot. Přistupovat k hodnotám lze jen ze začátku nebo z konce fronty. Čtení, přidávání a ubírání ze začátku nebo z konce fronty je rychlé, nelze však přímo přistupovat k hodnotám "uvnitř" fronty.

Objekt je určen pro zpracování v podobě "zásobník" (stack, LIFO) nebo "fronta" (pipe, FIFO).

PmMap: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné svým názvem (textovým identifikátorem). Názvy těchto hodnot představují vlastnosti objektu. Výhoda je, že díky názvům je kód ve skriptu "čitelnější". Nevýhoda je, že nelze přistupovat k hodnotám v cyklu, kdy je potřeba získávat hodnoty pomocí indexu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice