Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapLoadFromString - metoda objektu PmMap

Popis:
Metoda vytvoří v objektu nové vlastnosti (jednu nebo více) a jejich hodnoty. Pokud již vlastnost v objektu existuje, pak se jen změní hodnota.
Syntaxe:
mapLoadFromString(sOper As String, sString As String)
Volání:
oMap.mapLoadFromString(sOper, sKeys);
Parametry:
sOper(String) Určuje typ operace - prozatím je nevyužito. Nutno zadat "".
sString(String) Textový řetězec obsahující definici vlastností a jejich hodnot.

Řetězec má tvar: "Název1:Hodnota1;Název2: ... ;". Je to text ve formátu PmNamedValues.

Poznámka:
Všechny hodnoty těchto vlastností budou mít datový typ String.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
oMap.mapLoadFromString("", "Teplota:85;Tlak:1013.85;");
oMap.Teplota obsahuje "85", oMap.Tlak obsahuje "1013.85".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice