Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmExpr (Vyhodnocovač JavaScript výrazu)

Popis:
Objekt umožňuje vyhodnocovat JavaScript výraz zadaný jako String.
Vlastnosti a metody:
SetVar Do objektu přidá jednu proměnnou
SetExpr Nastaví výraz v podobě textového řetězce
Eval Vyhodnocení zadaného výrazu
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody Pm.CreatePmExpr.
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
 
Výraz lze do objektu přidat pomocí SetExpr. Tento výraz může obsahovat názvy proměnných. Tyto proměnné lze do objektu přidat metodou SetVar. Metoda Eval pak daný výraz (spolu s nastavenými proměnnými) vyhodnotí a vrátí výsledek.
 
Vyhodnocovat výraz pomocí objektu PmExpr je například vhodné, pokud výraz v podobě textového řetězce je odněkud načten (např. ze souboru, z komunikace ...) a dopředu se tedy neví, jak bude výraz vypadat. Například aplikace pro obecné vyhodnocování dat potřebuje aby výrazy pro zpracování dat byly umístěny v konfiguračním textovém souboru. Příklady vyhodnocení výrazu pomocí objektu PmExpr:
Vyhodnocení jednoduchého výrazu "a+b":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();  //V proměnné val bude hodnota 5.5
Vyhodnocení výrazu používající objekt PmData:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim val, oExpr
Set oExpr = Pm.CreatePmExpr()
oExpr.SetExpr "10 * oDat.Item('Teplota').Value"
oExpr.SetVar "oDat", pMe.Pm("/Kotel1/Data")
val = oExpr.Eval()  'V proměnné val bude hodnota 10krát větší než hodnota teploty v objektu PmData
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice