Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCount - metoda objektu PmList

Popis:
Vrací počet hodnot ve frontě.
Syntaxe:
GetCount As Long
Volání:
nCount = PmList.GetCount()
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice