Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetHead - metoda objektu PmList

Popis:
Vrací hodnotu ze začátku fronty.
Syntaxe:
GetHead As Variant
Volání:
Value = PmList.GetHead()
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice