Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToArray - metoda objektu PmList

Popis:
Vrací jednorozměrné pole fronty hodnot.
Syntaxe:
SaveToArray As PmArray
Volání:
arr = PmList.SaveToArray()
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice