Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

moveTo - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Umístí počátek kreslení na stanovený bod v kreslící ploše.
Syntaxe:
moveTo(x As Long, y As Long) As Object
Volání:
ctx.moveTo(x,y);
Parametry:
x(Long) x-ová souřadnice počátečního bodu kreslení
y(Long) y-ová souřadnice počátečního bodu kreslení
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné vykreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
ctx.moveTo(10, 20);
ctx.lineTo(40, 20);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice