Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

closePath - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Uzavře cestu (path) mezi posledním aktuálním bodem kreslení a prvním výchozím bodem.
Syntaxe:
closePath As Object
Volání:
ctx.closePath();
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné vykreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.lineTo(20, 100);
ctx.lineTo(70, 100);
ctx.closePath();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice