Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

lineJoin - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Nastaví nebo vrací typ rohu pri dotyku dvou čar.
Syntaxe:
lineJoin As String
Volání:
ctx.lineJoin = "miter";
Hodnoty:
miter (přednastaveno) - Vytvoří ostrý roh
bevel - Vytvoří zkosený roh
round - Vytvoří oblý roh
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice