Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

restore - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vrací stav uložený metodou save().
Syntaxe:
restore As Object
Volání:
ctx.restore();
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice