Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

miterLimit - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Maximální délka rohu úkosu při dotyku dvou čar (v pixelech).
Syntaxe:
miterLimit As Long
Volání:
ctx.miterLimit = 10;
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice