Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

stroke - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vykreslí okraj (čáru) aktuálně kresleného objektu.
Syntaxe:
stroke As Object
Volání:
ctx.stroke();
Viz také:
Příklad:
ctx.strokeStyle = "blue";
ctx.rect(50, 50, 150, 80);
ctx.stroke();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice