Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

arcTo - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vytvoří oblouk mezi dvěma tečnami.
Syntaxe:
arcTo(x1 As Long, y1 As Long, x2 As Long, y2 As Long, r As Long) As Object
Volání:
ctx.arcTo(x1, y1, x2, y2, r);
Parametry:
x1(Long) x-ová souřadnice začátku kreslení oblouku
y1(Long) y-ová souřadnice začátku kreslení oblouku
x2(Long) x-ová souřadnice konce kreslení oblouku
y2(Long) y-ová souřadnice konce kreslení oblouku
r(Long) Poloměr oblouku
Poznámka:
Metoda vytváří cestu (path). Proto před voláním této metody by se měla volat metoda beginPath. Pro skutečné vykreslení se nakonec volá metoda stroke nebo fill.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
- arc
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v záložce Draw v úvodu skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);  //Vytvoří počáteční bod
ctx.lineTo(100, 20);  //Vytvoří horizontální (vodorovnou) čáru
ctx.arcTo(150, 20, 150, 70, 50);  //Vytvoří oblouk
ctx.lineTo(150, 120);  //Vytvoří vertikální (svislou) čáru
ctx.stroke();  //Vykreslí vytvořenou cestu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice