Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiCanvas (Kreslící plocha)

Popis:
Viz: PmiCanvas - Podrobný popis objektu
 
Grafický prvek PmiCanvas umožňuje kreslení jednoduchých i složitých animovaných tvarů ve 2D grafice. Kreslí se skriptem (JavaScript) v události onDraw s využitím metod a vlastností kreslící plochy CanvasCtx (případně rozšiřujícím objektem CanvasCtxExt). Umožňuje kreslit jednoduché obrázky (náhrada ikon), ale i složité animované graficky bohaté obrázky (náhrada měřících přístrojů, atd.).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
CtxReset Uvedení CanvasCtx do neinicializovaného prázdného stavu
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Draw Kreslící událost onDraw pro kreslení do kreslící plochy CanvasCtx.
Canvas Vlastnosti prvku PmiCanvas.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice