Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt CanvasCtxExt (Objekt CanvasCtxExt)

Popis:
Systém PROMOTIC tímto objektem rozšiřuje kreslící možnosti standardizovaného objektu CanvasCtx o metody, které zjednodušují projektantovi PROMOTIC tvorbu algoritmů pro kreslení v objektu PmiCanvas.
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy.
- Tento objekt je dostupný pouze pomocí parametru pEvent.CtxExt (v objektu PmiCanvas v záložce Draw v události onDraw a v pomocných metodách).
 
Objekt CanvasCtx je standardizovaný a nezávislý na systému PROMOTIC. Systém PROMOTIC zavedl svůj vlastní objekt CanvasCtxExt (Ext = Extension), který rozšiřuje funkčnosti kreslení pro jednodušší a obecnější používání.
Vlastnosti a metody:
prepareDrawRect Provede transformaci, která zadaný obdélník speciálně posune, otočí a překlopí
isReset Zjistí, zda kreslící plocha obsahuje grafický obsah z minulého kreslení
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice