Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CtxReset - metoda objektu PmiCanvas

Popis:
Uvedení kreslící plochy CanvasCtx do stavu, kdy je neinicializovaná prázdná (průhledná), podobně jako při otevření obrazu nebo změně velikosti grafického prvku. Bude automaticky vyvolána událost onDraw.
Syntaxe:
CtxReset
Volání:
oCanvas.CtxReset
Poznámka:

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice