Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

strokeStyle - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Nastaví nebo vrací barvu nebo gradient čáry.
Syntaxe:
strokeStyle As String
Volání:
ctx.strokeStyle = "#ff0000";
Hodnoty:
color (přednastaveno) - Hodnota barvy podle CSS specifikace. Přednastavená hodnota je #000000
#RRGGBB - Hexadecimální barva ("#ff0000" - červená)
rgb(R,G,B) - RGB barva ("rgb(255,0,0)" - červená)
rgba(R,G,B,A) - RGBA barva ("rgba(255,0,0,0.5)" - červená průhledná) (4. parametr v rozsahu od 0 do 1)
HTML name color - "red" - pojmenovaná barva v HTML
gradient - Reference na gradient objekt (lineární nebo radiální) pro vytvoření barevného přechodu.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice