Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Metoda

Popis:
Okno slouží k zadávání parametrů jedné metody.

Vyvolává se ze záložky Draw.

Konfigurační položky:
NázevNázev metody. Tento název se nesmí shodovat s názvem žádné již existující metody v rámci daného objektu.
Počáteční obsah metodyUrčuje, jaký bude počáteční obsah skriptu metody po jejím vytvoření.
prázdný obsah - Metoda bude vytvořena s prázdným skriptem.
vybrat obrázek PmiCanvas - Metoda bude vytvořena se skriptem, který implementuje vykreslení zvoleného obrázku PmiCanvas.
nakreslit obrázek PmiCanvas - Metoda bude vytvořena se skriptem, který vznikne nakreslením obrázku PmiCanvas pomocí Canvas editoru.
ParametryNázev parametrů metody oddělených čárkou, například par1,par2,par3. Pokud není nastaveno, pak bude metoda bez parametrů. Parametry jsou implicitně předávány odkazem, tzn. ByRef.

Lze definovat také parametry předávané hodnotou, tzn. ByVal. Před název parametru je pak nutno umístit klíčové slovo ByVal. ByVal parametry nemohou měnit hodnotu proměnné předávané parametru (je předávána pouze kopie proměnné).

Výběr obrázkuSlouží pro výběr obrázku PmiCanvas z palety grafických prvků.
Kreslení obrázkuSlouží k otevření okna Canvas editoru.
Vložit volání této metody na konec metody 'onDraw'Pokud je zatrženo, pak bude na konec metody 'onDraw' automaticky přidán kód, který provede nastavení potřebných parametrů a vyvolání této metody.
Umístění obrázkuUrčuje pozici a velikost obrázku vzhledem k oblasti celého grafického prvku.
přes celou oblast grafického prvku - Obrázek bude vykreslen přes celou oblast grafického prvku. Pokud je zadána nenulová velikost okraje, pak bude tato oblast zmenšena ze všech stran o příslušnou hodnotu.
ve zvolené podoblasti grafického prvku - Obrázek bude vykreslen v ručně zvolené podoblasti grafického prvku.
Velikost okrajeVelikost okraje obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech vůči velikosti celého grafického prvku.
xX-ová souřadnice levého horního rohu obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech vůči velikosti celého obrázku.
yY-ová souřadnice levého horního rohu obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech vůči velikosti celého obrázku.
dxŠířka obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech vůči velikosti celého obrázku.
dyVýška obrázku. Zadává se v pixelech nebo v procentech vůči velikosti celého obrázku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice