Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Metoda

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów jednej metody.

Zostanie otwarte z karty "Draw".

Pozycje konfiguracji:
NazwaNazwa metody. Nazwa ta nie może być zgodna z nazwą żadnej już istniejącej metody w ramach danego obiektu.
Początkowa zawartość metodyOkreśla, jaka będzie początkowa zawartość skryptu metody po jej wytworzeniu.
brak zawartości - Metoda zostanie wytworzona z pustym skryptem.
wybór obrazka PmgCanvas - Metoda zostanie wytworzona ze skryptem, który implementuje wyrysowanie wybranego obrazka PmgCanvas.
rysowanie obrazka PmgCanvas - Metoda zostanie wytworzona skryptem, który powstanie narysowaniem obrazka PmgCanvas przy pomocy edytora Canvas.
ParametryNazwy parametrów metody oddzielone przecinkiem, na przykład par1,par2,par3. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy metoda nie będzie mieć parametrów.
Wybór obrazkaSłuży do wyboru obrazka PmgCanvas z wachlarza Pmg obiektów.
Rysowanie obrazkaSłuży do otwarcia okna edytora Canvas.
Wstawienie wołania tej metody na koniec zdarzenia 'onDraw'Jeżeli jest zaznaczone, wtedy na koniec metody 'onDraw' zostanie automatycznie dodany kod, który wykona ustawienie potrzebnych parametrów oraz wywoła to zdarzenie.
Ulokowanie obrazkaOkreśla pozycję oraz rozmiar obrazka względem do obsszaru całego Pmg obiektu.
na cały obszar Pmg obiektu - Obrazek zostanie wyrysowany na cały obszar Pmg obiektu. Jeżeli została określona niezerowa szerokość obwódki, wtedy obszar zostanie pomniejszony ze wszystkich stron o określoną wartość.
we wybranym podobszarze Pmg obiektu - Obrazek zostanie wyrysowany w z palca wybranym podobszarze Pmg obiektu.
Szerokość obwódkiSzerokość obwódki obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do wielkości całego Pmg obiektu.
xWspółrzędna X lewego górnego rogu obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do wielkości całego Pmg obiektu.
yWspółrzędna Y lewego górnego rogu obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do wielkości całego Pmg obiektu.
dxSzerokość obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do wielkości całego Pmg obiektu.
dyWysokość obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do wielkości całego Pmg obiektu.

Historia:
Pm8.03.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice