Promotic

Metoda - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów jednej metody.
Zostanie otwarte z karty "Draw".
Konfiguratory:
NazwaNazwa metody. Nazwa ta nie może być zgodna z nazwą żadnej już istniejącej metody danego obiektu. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Początkowa zawartość metodyOkreśla, jaka będzie początkowa zawartość skryptu metody po jej wytworzeniu.
brak zawartości - Metoda zostanie wytworzona z pustym skryptem.
wybór obrazka PmgCanvas - Metoda będzie wytworzona ze skryptem, który implementuje wyrysowanie wybranego obrazka PmgCanvas.
rysowanie obrazka PmgCanvas - Metoda zostanie wytworzona skryptem, który powstanie narysowaniem obrazka PmgCanvas przy pomocy edytora Canvas.
ParametryNazwy parametrów metody oddzielone przecinkiem, na przykład par1,par2,par3.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy metoda będzie bez parametrów.
Wybór obrazkaSłuży do wyboru obrazka PmgCanvas w oknie "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".
Rysowanie obrazkaSłuży do otwarcia okna edytora Canvas.
Włóż wołanie tej metody na koniec zdarzenia 'onDraw'Jeżeli jest zaznaczone, wtedy na koniec metody 'onDraw' zostanie automatycznie dodany kod, który wykona ustawienie potrzebnych parametrów oraz wywoła to zdarzenie.
Ulokowanie obrazkaOkreśla pozycję oraz rozmiar obrazka względem do obszaru całego Pmg obiektu.
na cały obszar Pmg obiektu - Obrazek zostanie wyrysowany na cały obszar Pmg obiektu. Jeżeli została określona niezerowa szerokość obwódki, wtedy obszar zostanie pomniejszony ze wszystkich stron o określoną wartość.
we wybranym podobszarze Pmg obiektu - Obrazek zostanie wyrysowany w ręcznie wybranym podobszarze Pmg obiektu.
Szerokość obwódkiSzerokość obwódki obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do rozmiaru całego Pmg obiektu.
xWspółrzędna X lewego górnego rogu obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do rozmiaru całego Pmg obiektu.
yWspółrzędna Y lewego górnego rogu obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do rozmiaru całego Pmg obiektu.
dxSzerokość obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do rozmiaru całego Pmg obiektu.
dyWysokość obrazka. Określa się w pikselach lub w procentach względem do rozmiaru całego Pmg obiektu.

Historia:
Pm8.03.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.