Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Canvas - záložka prvku PmiCanvas

Popis:
Vlastnosti prvku PmiCanvas.
Konfigurační položky:
V onDraw se bude používat metoda pEvent.GetParentVar()Pokud je zatrženo, pak se povolí přístup z kreslící události onDraw k proměnným rodičovského grafického prvku pomocí metody pEvent.GetParentVar(). Současně zajišťuje vyvolání kreslící funkce při změně některé z proměnných rodičovského grafického prvku.

Lze povolit pouze pokud rodičovský prvek je také typu PmiCanvas.

 
Koncept prvků popředí/pozadí:

Pokud je animovaný 2D obsah složitý, plošně velký, a přitom se některá jeho část často mění, pak dochází ke zbytečnému vytěžování procesoru. Řešením je rozdělit obsah složitého prvku PmiCanvas na dva prvky PmiCanvas nad sebou. Na statičtější složitější pozadí (background) a dynamické jednodušší popředí (foreground, dynamic). Grafický prvek představující dynamické popředí se zanoří do statičtějšího pozadí, takže vznikne jeden složený grafický prvek. Jedná se o standardní způsob, kterým je řešeno mnoho předkonfigurovaných prvků PmiCanvas.

Vnořený prvek (popředí) může přistupovat i k proměnným Vars rodičovského prvku (pozadí). Při změně proměnných Vars rodičovského prvku (pozadí) je zajištěno překreslení i vnořeného prvku (popředí).

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice