Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Canvas - záložka prvku PmiCanvas

Popis:
Vlastnosti prvku PmiCanvas.
Konfigurační položky:
V onDraw se bude používat metoda pEvent.GetParentVar()Pokud zatrženo, pak se povolí přístup z kreslící události onDraw k proměnným rodičovského grafického prvku pomocí metody pEvent.GetParentVar(). Současně zajišťuje vyvolání kreslící funkce při změně některé z proměnných rodičovského grafického prvku.

Lze povolit jen pokud rodičovský prvek je také typu PmiCanvas.

 
Koncept prvků popředí/pozadí:

Pokud je animovaný 2D obsah složitý, plošně velký, a přitom se některá jeho část často mění, dochází ke zbytečnému vytěžování procesoru. Řešením je rozdělit obsah složitého prvku PmiCanvas na dva prvky PmiCanvas nad sebou. Na statičtější složitější pozadí (background) a dynamické jednodušší popředí (foreground, dynamic). Prvek představující dynamické popředí se zanoří do statičtějšího pozadí, takže vznikne jeden složený prvek. Jedná se o standardní způsob, kterým je řešeno mnoho předkonfigurovaných prvků PmiCanvas.

Vnořený prvek (popředí) může přistupovat i k proměnným Vars rodičovského prvku (pozadí). Při změně proměnných Vars rodičovského prvku (pozadí) je zajištěno překreslení i vnořeného prvku (popředí).

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice