Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

createLinearGradient - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vytvoří objekt gradient pro lineární barevný přechod.
Syntaxe:
createLinearGradient(x0 As Long, y0 As Long, x1 As Long, y1 As Long) As Object
Volání:
var grd = ctx.createLinearGradient(x0, y0, x1, y1);
Parametry:
x0(Long) x-ová souřadnice počátečního bodu přechodu
y0(Long) y-ová souřadnice počátečního bodu přechodu
x1(Long) x-ová souřadnice koncového bodu přechodu
y1(Long) y-ová souřadnice koncového bodu přechodu
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
var grd = ctx.createLinearGradient(20, 20, 60, 40);
grd.addColorStop(0, "black");
grd.addColorStop(1, "white");
ctx.fillStyle = grd;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice