Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

addColorStop - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Metoda nastaví barvu a pozici v objektu gradient
Syntaxe:
addColorStop(stop As Long, color As String) As Object
Volání:
gradient.ctx.addColorStop(stop,color);
Parametry:
stop(Long) Hodnota (rozsah 0.0 - 1.0) reprezentuje pozici mezi začátkem a koncem barevného přechodu
color(String) Hodnota barvy podle CSS specifikace platná pro pozici stop
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad1:
var grd = ctx.createLinearGradient(20, 20, 60, 40);
grd.addColorStop(0, "black");
grd.addColorStop(1, "white");
ctx.fillStyle = grd;
Příklad2:
Příklad barevného přechodu 3 barev s průhledností
var grd = ctx.createLinearGradient(20, 20, 60, 40);
grd.addColorStop(0, "rgba(0,0,0,0.2)");
grd.addColorStop(0.3, "rgba(255,0,0,0.2)");
grd.addColorStop(1, "rgba(255,255,255,0.2)");
ctx.fillStyle = grd;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice