Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

textAlign - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Horizontální (vodorovné) zarovnání textu.
Syntaxe:
textAlign As String
Volání:
ctx.textAlign = "center";
Hodnoty:
start (přednastaveno) - Text začíná na zadané pozici
end - Text končí na zadané pozici
center - Střed textu je na zadané pozici
left - Text začíná na zadané pozici
right - Text končí na zadané pozici
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice