Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

strokeRect - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vykreslí obdélník bez plochy.
Syntaxe:
strokeRect(x As Long, y As Long, width As Long, height As Long) As Object
Volání:
ctx.strokeRect(x, y, width, height);
Parametry:
x(Long) x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníku
y(Long) y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníku
width(Long) Délka obdélníku (v pixelech).
height(Long) Výška obdélníku (v pixelech).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web Obrazy.
Viz také:
Příklad:
ctx.strokeRect(50, 50, 150, 80);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice