Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

font - vlastnost objektu CanvasCtx

Popis:
Nastaví nebo vrací vlastnosti aktuálního písma pro textový obsah.
Syntaxe:
font As String
Volání:
ctx.font = "10px sans-serif";
ctx.font = "bold 10px sans-serif";
ctx.font = "italic small-caps bold 12px arial";
Hodnoty:
font-style - Určuje styl písma.
normal (přednastaveno)
italic
oblique
font-variant - Určuje verzi písma.
normal (přednastaveno)
small-caps
font-weight - Určuje tučnost písma.
normal (přednastaveno)
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
font-size - (přednastaveno: 10px) Určuje velikost písma (v pixelech).
font-family - (přednastaveno: sans-serif) Určuje rodinu písma (sans-serif, arial, verdana). Pokud je v názvu mezera, pak je nutno uzavřít do jednoduchých uvozovek (apostrof).
caption - Převezme vlastnosti nastavení písma z tematu OS Windows z ovládacích prvků (tlačítek, ...)
icon - Převezme vlastnosti nastavení písma z tematu OS Windows z popisu u ikon
menu - Převezme vlastnosti nastavení písma z tematu OS Windows z rozbalovacích menu
message-box - Převezme vlastnosti nastavení písma z tematu OS Windows
small-caption - Převezme vlastnosti nastavení písma z tematu OS Windows pro označování malých ovládacích prvků
status-bar - Převezme vlastnosti nastavení písma z tematu OS Windows pro stavové řádky
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Syntaxe: "font-style font-variant font-weight font-size font-family". Platí, že přednastavené hodnoty v řetězci je možno vynechávat zleva. Uvnitř nebo zprava vynechávat nelze.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice