Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

beginPath - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Nastaví počátek kreslení nebo resetuje aktuální kreslení (path).
Syntaxe:
beginPath As Object
Volání:
ctx.beginPath();
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v záložce Draw v úvodu skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.beginPath();
ctx.lineWidth = 5;
ctx.strokeStyle = "blue";
ctx.rect(50, 50, 150, 80);
ctx.stroke();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice