Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

fillText - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vykreslí výplň písma. Výchozí barvou je černá.
Syntaxe:
fillText(text As String, x As Long, y As Long, [maxWidth As Long]) As Object
Volání:
ctx.fillText(text, x, y, maxWidth);
Parametry:
text(String) Vykreslený text
x(Long) x-ová souřadnice začátku kreslení písma
y(Long) y-ová souřadnice začátku kreslení písma
maxWidth[nepovinné] (Long) Maximální povolená velikost textu (v pixelech).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v záložce Draw v úvodu skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillText("Promotic", 50, 20);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice