Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

createRadialGradient - metoda objektu CanvasCtx

Popis:
Vytvoří objekt gradient pro radiální (kruhový) barevný přechod.
Syntaxe:
createRadialGradient(x0 As Long, y0 As Long, r0 As Long, x1 As Long, y1 As Long, r1 As Long) As Object
Volání:
var grd = ctx.createRadialGradient(x0, y0, r0, x1, y1, r1);
Parametry:
x0(Long) x-ová souřadnice prvního kruhu barevného přechodu
y0(Long) y-ová souřadnice prvního kruhu barevného přechodu
r0(Long) Poloměr prvního kruhu
x1(Long) x-ová souřadnice druhého kruhu barevného přechodu
y1(Long) y-ová souřadnice druhého kruhu barevného přechodu
r1(Long) Poloměr druhého kruhu
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Proměná ctx reprezentuje kreslící plochu (CanvasCtx). Ta se nastaví v záložce Draw v úvodu skriptu kreslící události onDraw takto:
 
var ctx = pEvent.GetCtx(1);
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var grd = ctx.createRadialGradient(75, 50, 5, 90, 60, 100);
ctx.addColorStop(0, "black");
ctx.addColorStop(1, "white");
ctx.fillStyle = grd;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice