Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onSystemMenuSelect - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána při vybrání položky ze systémového menu aplikace. Událost lze použít k ovládání aplikace pomocí systémového menu aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Name - (String) Identifikátor vybrané položky menu. Tento identifikátor se definuje při přidávání položky metodou PmMenu.AddMenu.
Poznámka:
Systémové menu aplikace je přístupné z ikonky PROMOTIC v oblasti vpravo dole vedle hodin (Tray) nebo z ikonky záhlaví okna objektu PmWorkspace. V systémovém menu jsou vždy zobrazeny volby pro zobrazení INFO systému a zastavení aplikace. Jejich zařazení i obsluha při zvolení uživatelem jde mimo skripty (pokud by došlo k poškození skriptovacího jádra VBScript a přestaly fungovat skripty, aby šel přesto zobrazit INFO systém). Další volby lze přidat v této události skriptem, stejně tak se pak skriptem obsluhuje jejich zvolení uživatelem.
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice