Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStartBegin - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána ihned po spuštění aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Reset - (Boolean) Pokud je true, pak byl předchozí běh této aplikace ukončen nelegálně (např. reset PC, výpadek proudu, atd.). V jiném případě je hodnota false.
Poznámka:
V této době nejsou ještě vytvořeny žádné PROMOTIC objekty, proto nelze v algoritmu události využít jejich vlastností a metod. Po vykonání této události pokračuje spouštění aplikace vytvářením PROMOTIC objektů (jsou vyvolávány události onStart těchto objektů) a nakonec se vyvolá událost onAppStartEnd.
Příklad:
Automatické spuštění kontroly disku, pokud předcházející spuštění PROMOTIC aplikace nebylo v pořádku ukončeno
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pEvent.Reset Then
  Pm.CreateProcessSync "SCANDSKW.EXE /a /n", ""
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice