Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppSignal - událost objektu PmRoot

Popis:
Událost je vyvolána po spuštění komponenty (programu) PmSignal.exe.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Param - (String) Parametr předávaný programem PmSignal.exe
Poznámka:
Program PmSignal.exe musí být spuštěn na stejném počítači, kde je spuštěna i daná aplikace PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice